Vaja – Požar v PŠ Olševek in evakuacija učencev

Danes, 14.10.2022 smo sodelovali v vaji, ki je potekala na PŠ Olševek.

Kratko poročilo (napisal poveljnik PHD Hotemaže, Boštjan Volčjak)

POROČILO O IZVEDENI VAJI EVAKUACIJE
PŠ OLŠEVEK TER TAKTIČNI VAJI ENOT ZiR

Enote ZiR PGD Hotemaže, PGD Olševek, PGD Šenčur, PGD Visoko Milje, 
PGD Sr. Vas, JZ GARS Kranj, kinologi Kinološkega društva Duplica
 ter patrulja Policije so dne 14.10.2022 med 08:40 in 10:30 uro v 
sodelovanju z vodstvom šole ter ReCO Kranj izvajale vajo
evakuacije in taktično vajo v Podružnični šoli Olševek.
Scenarij je predvideval, da je med poukom v pritličju šole prišlo 
do požara. Zaposleni v šoli so opazili dim in izvedli alarmiranje 
ter evakuacijo učencev. S strani vodje šole, ga. Mire Primožič je bil 
opravljen klic na številko 112. ReCO Kranj je preko pozivnikov aktiviral
gasilske enote. Ob prihodu na kraj smo dobili informacijo, da je 
celoten 5. razred ujet v prvem nadstropju, pogrešajo pa tudi 8 učencev 
iz ostalih razredov.
Prostovoljne gasilske enote so izvedle vstop v pritličju in preiskale 
vse prostore pritličja in 1. nadstropja ter iznesle pogrešane učence 
na zbirno mesto. Poklicni gasilci pa so evakuirali učence 5 razreda s 
pomočjo avtolestve iz prvega nadstropja. 
Pri preiskovanju prostorov nam je pomagal tudi vodnik reševalnega 
psa Primož Trebušak iz KD Duplica z reševalnim psom.
Na vaji je sodelovalo:
a. Moštvo:
- 36 prostovoljnih gasilcev (16×PGD Hotemaže, 8×PGD Olševek, 3×PGD
Šenčur, 5×PGD Visoko Milje, 4×PGD Sr. Vas)
- 2 poklicna gasilca (GARS Kranj)
- 1 kinolog s psom (KD Duplica)
- 3 policisti (PP Kranj)
b. Vozila:
- 3×GV-1 (Hotemaže, Visoko Milje, Oševek)
- 1× GVV-1 (Sr. Vas)
- 2× GVC 16/25 (Hotemaže, Olševek)
- 1× GVC 24/50 (Šenčur)
- 1× Policijski kombi (PP Kranj)
- 1× Osebno vozilo (PP Kranj, KD Duplica)
Po vaji so si učenci ogledali gasilska in policijska vozila.
Vajo so si ogledali župan Občine Šenčur g. Ciril Kozjek, 
član Občinske uprave g. Aleš Puhar, ravnateljica OŠ Šenčur 
ga. Stanka Naglič ter dve novinarki Gorenjskega glasa 
ga. Maša Likosar in ga. Tina Dokl.
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«

Boštjan Volčjak GČ II. st
Poveljnik PGD Hotemaže

Nekaj slik:


Komentiranje zaprto.