Vabilo na občni zbor

Na podlagi 22. člena statuta prostovoljnega gasilskega društva Olševek sklicuje upravni odbor društva 75. redni letni občni zbor, ki bo v soboto, 23.02.2019 ob 19.00 uri v dvorani doma gasilcev na Olševku.

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov občnega zbora (delovnega predsednika, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in dveh članov verifikacijske komisije)
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Poročilo upravnega odbora za leto 2018 (predsednika, poveljnika, blagajničarke, tajnika, mentorja za mladino, mentorica za članice)
 6. Poročilo nadzornega odbora
 7. Razprava na podana poročila in sprejem poročil
 8. Sprejem dopolnitve statuta PGD Olševek
 9. Izvolitev dveh predstavnikov društva za občni zbor GZ Kokra
 10. Gospodarski in operativni program dela za leto 2019
 11. Podelitev odlikovanj in napredovanj
 12. Sprejem novih članov
 13. Razno in zaključek

Vljudno naprošamo vse goste, članice in člane, mladince in pionirje ter simpatizerje našega društva, da se udeležijo občnega zbora. Gasilce in gasilke pa naprošamo, da se občnega zbora udeležijo v svečanih ali delovnih gasilskih oblekah.
Po končanem uradnem delu bo prijetno srečanje s skromno pogostitvijo.

Z gasilskim pozdravom
NA POMOČ!

Upravni odbor
PGD OLŠEVEK

Sprememba statuta društva 2019

Na letošnjem občnem zboru (23.02.2019) se bo sprejel novi statut društva. Edina pomembna sprememba se nanaša na dodatno nepridobitveno dejavnost (9. člen), kjer smo dodali novo točko 16. (stara točka 16 se je spremenila v točko 17).

Nanaša se, da smo gasilci, kateri bodo usposobljeni za delo Prvih posredovalcev, zavarovani tudi za naloge, ki se jih opravlja v sklopu Prvih posredovalcev (zavarovanje za kritje, kjer člane PGD proži dispečerska služba zdravstva preko ReCO-ta).

Le to ne pomeni, da bomo v PGD Olševek, dobili prve posredovalce za delo za NMP, temveč dodajamo samo za primer, če do vpisa in podpisa pogodbe s strani NMP pride (zaenkrat se vodstvo društva zaradi več razlogov distancira glede podpis-a, saj je poleg pozitivnih stvari tudi kar nekaj negativnih (za same člane društva)).

Trenutni veljavni statut (javno dostopen preko menija Dokumenti): statut društva

Spremembe v novem statutu so označene z rdečo barvo. Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo na pgd@olsevek.si.

Kategorije: Novice | Komentarji so izklopljeni za Sprememba statuta društva 2019

Srečno 2019!

Kategorije: Novice | Komentarji so izklopljeni za Srečno 2019!