Občni zbor

VABILO NA OBČNI ZBOR

Na podlagi 22. člena statuta prostovoljnega gasilskega društva Olševek sklicuje upravni odbor društva 77. redni letni občni zbor, ki bo v soboto, 05.03.2022 ob 19.00 uri v dvorani doma gasilcev na Olševku.

Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov občnega zbora (delovnega predsednika, zapisnikarja, dveh
overovateljev zapisnika in dveh članov verifikacijske komisije)
3. Potrditev dnevnega reda
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Poročilo upravnega odbora za leto 2021 (predsednika, poveljnika, blagajničarke,
tajnika, mentorja za mladino, mentorica za članice)
6. Poročilo nadzornega odbora
7. Razprava na podana poročila in sprejem poročil
8. Izvolitev dveh predstavnikov društva za občni zbor GZ Kokra
9. Gospodarski in operativni program dela za leto 2022
10. Podelitev odlikovanj in napredovanj
11. Sprejem novih članov
12. Razno in zaključek

Vljudno naprošamo vse goste, članice in člane, mladince in pionirje ter simpatizerje našega društva, da se udeležijo občnega zbora. Gasilce in gasilke pa naprošamo, da se občnega zbora udeležijo v svečanih ali delovnih gasilskih oblekah.
Po končanem uradnem delu bo prijetno srečanje s skromno pogostitvijo.

Obvezna je uporaba zaščitne maske v zaprtem prostoru.

Z gasilskim pozdravom
NA POMOČ!

Upravni odbor
PGD OLŠEVEK