FireApp

Društvo za obveščanje članov (tako operativnih kot ne operativnih) uporablja aplikacijo  FireApp (https://fireapp.eu/). Preko sistema se člane obvešča o raznih novicah, napovedi vaj, operativci pa so preko sistema sproženi za intervencije.

V kolikor ste se odločili, kot član društva, da boste hodili na vaje oz. bili aktivni pri duštvu (ne samo kot podporni član), se obvesti tajnika (Domen), da vas vpiše v sistem – prijava preko vaše telefonske številke.

Ko ste vpisani, prenesite in namestite aplikacijo FireApp in sledite navodilom aplikacije.

Aplikacija za Android:

Aplikacija za iOS: