Vodstvo

Upravni odbor

Funkcija Član Kontakt
Predsednik Matej Osterman  osterman.matej@gmail.com
Podpredsednika Primož Šimenec simenec.primoz@gmail.com
Poveljnik Alojz Naglič  alojzn@gmail.com
Namestnik poveljnika Andraž Kepic andraz52a@gmail.com
Namestnik poveljnika Rok Perčilč percic@gmail.com
Tajnik Domen Čebulj domen@cebulj.net
Blagajničarka Dušanka Lukič info@dusalukic.si
Mentor za mladino Jurij Podjed jurijgo2008@gmail.com
Mentorica za članice Ana Osterman ana.osterman95@gmail.com
Gospodar Ciril Dolinšek dolinsek.ciril@gmail.com
Praporščak Mihael Lombar /
Predsednik komisije za odlikovanje Domen Čebulj /
Član komisije za odlikovanje Ciril Dolinšek /

Nadzorni odbor

Funkcija Član
Predsednik Franci Podjed
Član Boris Čebulj
Član Milan Perčič

Disciplinska komisija

Funkcija Član
Predsednik Valentin Logar
Član Rok Perčič
Član Matjaž Podjed