Članarina

Članarina za leto 2024 znaša: 20 €/član

 • člani, ki do 1.1.2024 še niso bili polnoletni, so članarine za tekoče leto oproščeni
 • članarino je potrebno poravnati do 01.06.2024

Plačilo članarine je možno na 2 načina:

 • nakazilo na TTR (boljša/hitrejša opcija)
  • Podatki o plačilu:
   • TRR: SI56 0700 0000 0518 458
   • Namen: Članarina [IME PRIIMEK ČLANA/ICE]
   • Znesek: 20€
   • Koda namena: ADMG
   • Referenca: SI 00 2024
  • Oz. poskeniraj QR kodo preko vaše mobilne banke:
 • gotovinsko
  • članarino pobira tajnik društva na občnem zboru

 

Znesek članarin po letih:

 • Leto 2023: 20 €/član