Vabilo na občni zbor

Na podlagi 22. člena statuta prostovoljnega gasilskega društva Olševek sklicuje upravni odbor društva 75. redni letni občni zbor, ki bo v soboto, 23.02.2019 ob 19.00 uri v dvorani doma gasilcev na Olševku.

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov občnega zbora (delovnega predsednika, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in dveh članov verifikacijske komisije)
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Poročilo upravnega odbora za leto 2018 (predsednika, poveljnika, blagajničarke, tajnika, mentorja za mladino, mentorica za članice)
 6. Poročilo nadzornega odbora
 7. Razprava na podana poročila in sprejem poročil
 8. Sprejem dopolnitve statuta PGD Olševek
 9. Izvolitev dveh predstavnikov društva za občni zbor GZ Kokra
 10. Gospodarski in operativni program dela za leto 2019
 11. Podelitev odlikovanj in napredovanj
 12. Sprejem novih članov
 13. Razno in zaključek

Vljudno naprošamo vse goste, članice in člane, mladince in pionirje ter simpatizerje našega društva, da se udeležijo občnega zbora. Gasilce in gasilke pa naprošamo, da se občnega zbora udeležijo v svečanih ali delovnih gasilskih oblekah.
Po končanem uradnem delu bo prijetno srečanje s skromno pogostitvijo.

Z gasilskim pozdravom
NA POMOČ!

Upravni odbor
PGD OLŠEVEK

Nekaj utrinkov iz občnega zbora:


Komentiranje zaprto.