Poplave – pomoč 9.8.2023

Dne 9.8. smo z drugimi gorenjskimi gasilci šli na pomoč v Savinjsko regijo – najtočneje smo bili v kraju Letuš.

Kategorije: Intervencije, Novice | Komentarji so izklopljeni za Poplave – pomoč 9.8.2023

Poplave – 5.8.2023

Naslednji dan poplav smo:

 • pospravljali opremo od prejšnjega dne
 • šli na pomoč v Moste pri Komendi pri črpanju in čiščenju kletnih prostorov in delavnice
 • bili proženi na intervencijo v vasi, kjer je podtalnica vdrla v  kurilnico (cca 20 cm vode)
 • očistili opremo in jo posušili

Poplave – 4.8.2023

PGD Olševek je ob poplavah, dne 4.8. pomagali pri:

 • najprej smo morali izprazniti naš gasilni dom, saj smo ob prihodu v garaži tudi  mi imeli nekaj vode (na srečo ne veliko)
 • sledilo je prečrpavanje vode in reševanje hiši v ulici, da voda nebi prešla v hišo (prečrpavanje vode iz travnika proti gozdu na drugi strani ulice in filanje protipoplavnih vreč za zaščito hiš)
 •  kopanje jarkov in postavljanje protipoplavnih vreč na cesti proti vodnem zajetju (na križišču na Stagnah), da voda ni prodirala proti vasi, ampak je bila usmerjena na travnik proti Stagnam
 • Črpanje vode iz kleti v hiši (cca 70 cm vode – podtalnice)
 • Pomoč CZ v Srednji vasi pri prečrpavanju bajerja in zaščiti vasi pred dodatnim poplavam v Srednje vasi

Požarna straža pri kurjenju pusta – 21.02.2023

Dne 21.02.2023 smo izvajali požarno stražo pri kurjenju kresa za namen pustovanja v vasi.

Kategorije: Novice, Ostalo | Komentarji so izklopljeni za Požarna straža pri kurjenju pusta – 21.02.2023

Občni zbor

 VABILO NA OBČNI ZBOR

Na podlagi 22. člena statuta prostovoljnega gasilskega društva Olševek sklicuje upravni odbor društva 78. redni letni občni zbor, ki bo v soboto, 25.02.2023 ob 19.00 uri v dvorani doma gasilcev na Olševku.

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov občnega zbora (delovnega predsednika, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in dveh članov verifikacijske komisije)
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Poročilo upravnega odbora za leto 2022 (predsednika, poveljnika, blagajničarke, tajnika, mentorja za mladino, mentorica za članice)
 6. Poročilo nadzornega odbora
 7. Sprejem poročil
 8. Razrešnica dosedanjim organom društva
 9. Volitve organov društva za mandatno obdobje 2023 – 2028
 10. Izvolitev dveh predstavnikov društva za občni zbor GZ Kokra
 11. Gospodarski in operativni program dela za leto 2023
 12. Članstvo
 13. Podelitev odlikovanj in napredovanj
 14. Sprejem novih članov
 15. Beseda gostov
 16. Razno in zaključek

Vljudno naprošamo vse goste, članice in člane, mladince in pionirje ter simpatizerje našega društva, da se udeležijo občnega zbora. Gasilce in gasilke pa naprošamo, da se občnega zbora udeležijo v svečanih ali delovnih gasilskih oblekah.

Po končanem uradnem delu bo prijetno srečanje s skromno pogostitvijo.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Upravni odbor
PGD OLŠEVEK

Datoteka PDF: Vabilo občni zbor