Prapor

Spodaj so našteti vsi podporniki, ki so donirali v nakup novega prapora.

Botri

 • Franci Podjed Mlekarstvo d.o.o.
 • Klju?avni?arstvo Ale Miran s.p.
 • Ob?ina en?ur
 • Orodjarstvo Osterman Ivo s.p.

Vaščani

 • Vinko Kosec
 • Franc Ah?in
 • Peter Balanti?
 • Davorin Bedenik
 • Alojz Blaznik
 • Janez ?ebaek
 • Ana ?ebulj
 • Boris ?ebulj
 • Cvetka ?ebulj
 • Domen ?ebulj
 • Franci ?ebulj
 • Marta ?ebulj
 • Matev ?ebulj
 • Mirjana ?ebulj
 • Primo ?ebulj
 • Vinko ?ebulj
 • Ciril Dolinek
 • Stanislav Dominko
 • Rajko Eren
 • Marko Ferjan
 • Peter Ferjan
 • Tadej Gabrijel
 • Ani Gapirc
 • Roman Herlec
 • Damjan Jamek
 • Polona Jarc (Druina Jarc)
 • Tatjana Jeler
 • Janez Jocif
 • Andrej Juran?i?
 • Bojan Juran?i?
 • Franc Juvan
 • Andra Kepic
 • Botjan Kepic
 • Ivan Kepic
 • Majda Kepic
 • Toma Kepic
 • Ludvik Knavs
 • Peter Konjek
 • Miha Kozelj
 • Iztok Koelj
 • Tatjana Koelj
 • an Koelj
 • Franci Logar
 • Janez Logar
 • Joe Logar
 • Marko Logar
 • Matja Logar
 • Miha Logar
 • Valentin Logar
 • Joe Lombar
 • Mihael Lombar
 • Zora Luki? (Druina Luki?)
 • Marjan Mozeti?
 • Katarina Mui? (Sajevec – Mui?)
 • Alojz Nagli?
 • Lojze Nagli?
 • Anton Pavc
 • Franci Per?i?
 • Milan Per?i?
 • Rajko Per?i?
 • Rok Per?i?
 • Bogdan Pernu
 • Helena Planinc
 • Maja Planinc
 • Zdenka Planinc
 • Janez Podjed
 • Jurij Podjed
 • Matja Podjed
 • Breda Rozman
 • Primo Rozman
 • Viktor Sajevec
 • Franci Sajevic
 • Janez Sajevic
 • Marjan Sajovic
 • Vilko Sitar
 • Angelca Slivnik
 • Stanislava Suchy
 • Franc ilar
 • Ciril imenc
 • Primo imenec
 • Igor imnovec
 • Primo krjanc
 • Brane olar
 • Klemen tempihar
 • Slavko unkar
 • Cvetana Tavzes (Tavzes – Rebov)
 • Samo Irma akelj
 • Alojz umer
 • Janez umer

Podjetja/Podjetniki/Društva

 • ?ebelarstvo Osterman
 • Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o.
 • Gorenjska banka, d.d.
 • GZ Kokra
 • Matej Osterman s.p.
 • PGD Hotemae
 • PGD Jezersko
 • PGD Lue
 • PGD Mav?i?e
 • PGD Preba?evo – Hrastje
 • PGD Preddvor
 • PGD Smlednik
 • PGD Srednja vas
 • PGD en?ur
 • PGD kale
 • PGD Velesovo
 • PGD Voklo
 • PGD abnica
 • Ropret d.o.o.
 • Uro Puhar s.p.
 • Vigred, d.o.o.
 • upnija en?ur
 • Tina Pipan (EROJA Tina Pipan s.p.)
 • Marko Sajovic (Marko Sajovic s.p.)
 • Ale Zupan?i? (ZUP prevozi)